Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
 
Desibela olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve bu kapsamda kişisel verilerinizin Desibela tarafından toplanması, işlenmesi, aktarılması, saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri KVKK’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz.
 
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak iş ilişkilerimizi ve insan kaynakları süreçlerini yürütebilmek, taleplerinizi karşılayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi sizlere en uygun biçimde sunabilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkındaki memnuniyetinizi ölçebilmek, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenerek, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bunlarla birlikte ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Desibela tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitesi (Desibela web sitesi içerisinde bulunan çeşitli iletişim ve satış formları aracılığı ile sağlanan isim, adres, telefon, eposta, kredi kartı vb. bilgiler), elektronik posta, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, muhtelif sözleşmeler, başvuru formu ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanımına izin verilmez, satılmaz, kiralanmaz, paylaşım amacıyla dağıtımı yapılmaz, yasal işlemler haricinde bu bilgilerin saklanılacağı taahhüt edilir.
 
3. Çerez kullanımı (“Cookie”ler) "Cookie"ler, web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına olanak sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek, toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Cookie’ler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Desibela olarak, hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve size uygun reklam sunmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak amacı ile mobil uygulama tanımlayıcıları gibi cookie ve benzeri teknolojiler kullanırız. Ancak, bu bilgiler kesinlikle hiçbir şekilde üçüncü şahıslara satılmaz veya onlarla paylaşılmaz. Cookieler olmadan da web sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınız üzerinde gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş Cookie´leri silebilir, ileride yüklenecek Cookie´leri de engelleyebilir veya cookielerin yüklenmeleri esnasında internet tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz (Browser bar "Tools/Araçlar"-"Internet Options/Internet Ayarları"). Tüm bunlarla beraber, Desibela web sitemizin belirli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve düzgün çalışabilmesi için söz konusu Cookie´lerin gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.
 
4. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı Desibela web sitemizde, google+, facebook, youtube, instagram, pinterest ve linkedin gibi sosyal medya eklentileri yer almaktadır. Web sitemizde yer alan sayfalarda eklentiler başlangıçta etkisizdir. Ziyaretiniz boyunca belirtilen sosyal medya eklenti linklerini tıklamadığınız sürece etkili hale gelmezler. Ancak eklentileri etkili hale getirirseniz, ilgili sosyal medya siteleri ile bağlantı kurarsınız ve veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Oturumunuz ilgili sosyal medya sitelerinde açık ise; web sitemizdeki bu ziyareti ilgili sosyal medya sitesi, kendi içerisindeki kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirebilir. İlgili sosyal medya sitelerinde verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda, haklarınızın korunması, ayar ve kapsamlar hakkında yine ilgili sosyal medya sitelerinin veri koruma bildirimlerine bakabilirsiniz. Eğer ilgili sosyal medya sitelerinin web sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplanmasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal medya sitelerinde ki oturumunuzu kapatmanız gerekir.
 
5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması KVKK’ a uygun şekilde, mevzuata uygun biçimde, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir. Başta Desibela olmak üzere, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz, bayiilerimiz, ifa yardımcılarımız, sponsorlarımız, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, resmi kurumlar ile ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, güncellenebilir, sınıflandırılabilir ve yeniden düzenlenebilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir ya da bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.
 
6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini ve iletilmesini talep etme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Cevizli Mah.Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:2 AA Kartal/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@desibela.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.